31/05

Blog/duurzaamheid

Energielabel C voor kantoren vanaf 2023 verplicht

Vanaf januari 2023 is energielabel C voor kantoren verplicht. Wanneer je hier niet aan voldoet dreigen forse boetes tot maximaal 81.000 euro of -in extreme gevallen- sluiting van het pand. Verduurzaming van een kantoor kan een flinke kostenpost betekenen. Tegelijkertijd is er door het steeds groeiend aantal thuiswerkers minder vraag naar kantoorruimte. Het bedrijfsleven hinkt dan ook op twee gedachten: investeren of transformeren?

Waarom wordt energielabel C verplicht?

Daarvoor moeten we even terug in de geschiedenis. De maatregel komt voort uit de doelstellingen uit het Bouwbesluit 2012 en zou een flinke energiebesparing -en uiteindelijk een CO2 uitstoot reductie- moeten gaan opleveren. Vanaf 2030 wordt energielabel A de standaard. Als we nog verder vooruit kijken dan wordt een volledig energieneutraal gebouwde omgeving in 2050 de norm.

Hoe kun je je kantoor verduurzamen?

Heeft je kantoor op dit moment nog energielabel D of hoger dan zijn er verschillende manieren om deze te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van zonnepanelen of het aanleggen van een zogeheten ‘groen dak’. Kijk of je de gaskraan kunt dichtdraaien door over te stappen naar een warmtepomp. Ook maatregelen zoals het isoleren van muren, daken en vloeren of installeren van driedubbel of HR++ glas dragen bij aan een lager energielabel.

Wat gaat dat kosten?

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) variëren de kosten voor het renoveren van een kantoorpand met een label D, E, F naar energielabel C € 5 tot € 37 per m2. Deze investeringen worden in 3 tot 6 ,5 jaar tijd terugverdiend. Wil je meteen doorstomen naar energielabel A dan kunnen de kosten oplopen tot € 64 per m2. Deze investeringen verdien je in 3,5 tot soms wel 13,5 jaar terug. We benoemen de terugverdientijd specifiek, maar aan de andere kant is het wellicht ook aantrekkelijk om je maandlasten direct te zien dalen.

Minder vraag naar kantoorruimte

Door de coronamaatregelen heeft het thuiswerken de afgelopen twee jaar een grote vlucht genomen en het lijkt er op dat deze trend doorzet. Dit is één van de redenen waardoor veel vierkante meters kantoorruimte leeg staan. De investeringen die gedaan moeten worden voor het verlagen van het energielabel in combinatie met de verminderde vraag naar kantoorruimte biedt kansen. Apex en andere ontwikkelaars kijken dan ook volop naar transformatie mogelijkheden van leegstaande kantoorgebouwen.

Kansen voor de woningmarkt

Als een pand geen label C heeft en het blijkt dat het technisch of financieel niet haalbaar (of wenselijk) is om het te verduurzamen, biedt dit wellicht kansen voor herontwikkeling, al dan niet met het deels behouden van de originele functie. Het is dus niet vanzelfsprekend dat het kan, maar Apex Investments is ervan overtuigd dat het altijd de moeite waard is om er in samenspraak met de eigenaar goed naar te kijken. Apex Investments is altijd op zoek naar ogenschijnlijk ‘overbodige’ panden die wij een nieuw leven kunnen geven.

Wij zorgen er voor dat er een toekomstbestendig plan komt waar de huidige omgeving en de toekomstige bewoners zich prettig bij voelen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk onze huidige projecten of neem contact met ons op.