08/05

Juridisch

Investeringen in commercieel vastgoed terug naar het niveau van 2015

Beleggingen in commercieel vastgoed zijn in het eerste kwartaal van 2023 met 60% omlaag geknald, zo constateert advies- en beleggingsbureau CBRE.

Als belangrijkste oorzaken hiervoor ziet CBRE de sterk gestegen financieringsrente en de daaropvolgende waardedaling in de vastgoedmarkt. Daarnaast zorgt een stapeling van wet- en regelgeving voor onzekerheid bij beleggers.

Advies- en beleggingsbureau CBRE heeft vastgesteld dat investeringen in commercieel vastgoed in het eerste kwartaal van 2023 met een verbijsterende 63% zijn afgenomen. CBRE wijst op de sterk gestegen financieringsrente en de daaropvolgende waardedaling op de vastgoedmarkt als belangrijkste oorzaken. Bovendien leidt de opeenstapeling van wet- en regelgeving tot onzekerheid bij beleggers, zoals eerder besproken in een blog van Apex Projecten.

Maar wat zijn de andere factoren die hebben bijgedragen aan de lagere investeringen in commercieel vastgoed?

Stikstof

Ten eerste heeft de uitspraak van de Raad van State in november 2022 over stikstof geleid tot vertragingen van nieuwbouwprojecten en het stilleggen van veel bouwprojecten. Door het wegvallen van de zogenoemde bouwvrijstelling liepen veel nieuwbouwprojecten vertraging op. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Mede door deze uitspraak liggen veel bouwprojecten lange tijd stil, waardoor het minder aantrekkelijk is om in nieuwe projecten te investeren.

Bouwkosten en hoge rente

Ten tweede kampt de bouwsector al geruime tijd met stijgende kosten voor materialen en grondstoffen, waarbij de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de kosten een probleem vormt. Bovendien kunnen hogere kosten niet meer zo makkelijk als voorheen worden doorberekend aan de consument vanwege diverse factoren, zoals gemeentelijke afspraken over maximale verkoopprijzen en beperkte leencapaciteit van particulieren door stijgende hypotheekrente.

Veel particulieren die een nieuwbouwhuis kopen zitten al aan de maximale leencapaciteit en de stijgende hypotheekrente maakt het voor hen moeilijk om hogere kosten te veroorloven. Nieuwbouwhuizen dalen echter vaak niet of minder in prijs, omdat bouwers ze voor een vast bedrag moeten verkopen om winst te maken. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen nu relatief duur zijn in vergelijking met bestaande bouw vanwege de vaste kosten. Herontwikkeling en bouwen op basis van vraag van de markt kunnen oplossingen bieden in deze voortdurend veranderende vastgoedmarkt om meer woningen te realiseren.