01/11

Juridisch

Nieuwbouw in de problemen

De NVM meldt dat het aantal ingetrokken nieuwbouwwoningen sinds eind 2014 niet eerder zo hoog is geweest. Stichting Bouwend Nederland reageert op het bericht en wijst met beschuldigende vinger van deze situatie naar het overheidsbeleid.

Problemen voor nieuwbouw

De problemen in de nieuwbouwsector worden verergerd door verschillende factoren, waaronder een terugval in het aantal bouwvergunningen, hoge hypotheekrentes, een tekort aan bouwlocaties en hoge bouw- en grondkosten. De 900.000 nieuwe woningen voor 2030 lijken nu al niet haalbaar. Volgend jaar wordt nu al het predicaat ‘rampjaar’ opgeplakt voor de bouw en vastgoedontwikkelaars vanwege de hoge rente en de hoge bouwkosten.

Nieuwe doelstelling

In reactie op het waarschijnlijk niet behalen van eerdere doelstellingen heeft demissionair minister Hugo de Jonge alweer een nieuwe doelstelling geformuleerd. De overheid streeft nu naar de realisatie van één miljoen woningen, zowel voor als na 2030.

Aan de rand

Op dit moment is 60% van de nieuwbouw in Nederland gericht op inbreidingsprojecten, waarbij binnen de stadsgrenzen wordt gebouwd, vaak in de vorm van hoogbouw. Minister De Jonge benadrukt de noodzaak om meer grootschalige woningbouw aan de randen van steden of zelfs daarbuiten te realiseren. Het is onvermijdelijk aangezien de verdichting van grote steden en bijvoorbeeld de Randstad zijn grenzen heeft bereikt. Daarnaast is het de vraag of mensen nog wel in de dichtbevolkte steden willen blijven wonen. Gezien steeds meer starters, dan niet noodgedwongen, wegtrekken van de grote steden.

Met de verkiezingen voor de deur komen er dan ook interessante tijden aan. Vooral onder de starters is de woningmarkt het belangrijkste verkiezingsthema.

Vanuit de overheid wordt de aandacht dan ook gevestigd op gebieden buiten de sterk verstedelijkte regio’s van Nederland, zoals de regio Eindhoven, de Stedendriehoek rondom Apeldoorn, Deventer en Zutphen, Twente, Zuid-Limburg, en de regio Groningen-Assen, met een mogelijke uitbreiding naar Emmen. Want daar is natuurlijk niet het welbekende stikstofprobleem…

Hoe demissionair minister Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, deze doelstellingen wil bereiken, is nog onduidelijk. We kijken echter met grote belangstelling uit naar de ontwikkelingen en blijven deze nauwlettend volgen.