01/07

Blog/duurzaamheid

Nul-op-de-meter-woningen

In het kader van duurzaamheid blijft het aantal energieneutrale woningen stijgen. In 2020 werd minimaal 5,4 procent van alle nieuwbouw woningen nul-op-de-meter gebouwd. De voorspelling is dat dit cijfer de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Daarom lichten wij in dit artikel NOM-woningen en de EPV nader toe.

Wat is NOM?

NOM is de afkorting voor nul-op-de-(elektriciteits)meter. Hiermee worden woningen aangeduid die nastreven om (doorgaans) volledig elektrisch uitgevoerd te worden door zuinige alternatieven toe te passen voor alle elektrisch aangedreven elementen. Binnen zo’n woning worden vaak energiebesparende, maar ook  energieopwekkende voorzieningen geplaatst. Hierbij kun je denken aan warmtepompen en vraaggestuurde ventilatie.

Kenmerken van nieuwbouw NOM-woningen

Om nul-op-de-meter te behalen wordt de gehele woning onder handen genomen. In elk ontwerpconcept wordt er hoofdzakelijk rekening gehouden met zonnepanelen, verwarming, ventilatie, beglazing en isolatie. Hierin bestaat geen onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie.

Per woning worden gemiddeld zo’n 24 tot 30m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. Er zijn diverse soorten zonnepanelen, maar in Nederland wordt vooral gewerkt met monokristallijne, polykristallijne of dunne film zonnepanelen.

Dan qua verwarming kan men gebruik maken van een lucht of water warmtepomp. Binnen de NOM Keur wordt vermeld dat de gebruikte energie van de energiedrager voor de warmteopwekker niet-fossiel mag zijn. Daarnaast moet deze binnen 10 kilometer van de woning worden opgewekt. Lucht, infraroodstraling en koudemiddel zijn voorbeelden die gebruikt kunnen worden als afgiftemedium. Hierbij moet rekening gehouden worden met het systeem, zoals radiator, lucht en vloerverwarming, en de gezondheid van de bewoners.

Voor veel NOM-woningen wordt gebruik gemaakt van balansventilatie die voorzien is van warmteterugwinning, zoals vraaggestuurde ventilatie. Belangrijk bij de keuze voor een ventilatiesysteem is dat het invloed heeft op de uiteindelijke warmtevraag. Dit heeft als gevolg dat het direct invloed heeft op hoe hoog bijvoorbeeld de EPV staffel is voor huurwoningen.

Op dit moment is het toepassen van drievoudig glas bijna standaard bij de beglazing van NOM-woningen. De gecombineerde U-waarde van het glas en het kozijn kan met drievoudig glas lager zijn dan 1,1W/m2K, waardoor de kou bij het raam afneemt en de ruimte comfortabeler aanvoelt.

Keurmerk NOM

Nul-op-de-meter wordt aangeprijst met veronderstelling van  het principe dat de uiteindelijke besparing op de energielasten de bouw of renovatie van een pand financiert . Dit principe gaat hand in hand met de manier waarop de woning gebouwd is en hoe goed de energieprestatie erin verwerkt is. Dit omdat een woning niet alleen meer een gebouw is samengesteld uit materialen, maar ook over een langere periode een energieprestatie moet gaan opleveren. 

Het NOM keur, het keurmerk voor een NOM-woning, is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen private partners (ontwikkelaars) en deelnemende gemeenten, maar ook technische partners op het gebied van innovatie.  Hiermee kunnen bouwers aantonen dat zij dit principe, volgens standaarden die vastgelegd zijn door NOM Keur, aanhangen, omarmen en de juiste manier van bouwen beheersen. Daarnaast  biedt dit keurmerk de garantie op de prestatie na oplevering.

Energieprestatievergoeding

Een EPV oftewel energieprestatievergoeding kan tot stand komen tussen de verhuurder en huurder om de verduurzaming van huurwoningen door verhuurders aantrekkelijker te maken. De wettelijk vastgelegde EPV is voor de verhuurders van sociale huurwoningen en woningcorporaties. Hiermee kan een vergoeding gevraagd worden van de huurders voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen. Zo krijgen verhuurders een deel van hun investering terug om deze woningen NOM te maken. Via deze weg kan de woningcorporatie een renovatie of een gedeelte van de bouw financieren. Over de gevolgen van een stijgende of dalende energieprijs worden vooraf afspraken gemaakt in een EPV-contract. Anderzijds kan er een vast bedrag per maand afgesproken worden.

Als een verhuurder een energieprestatievergoeding wil innen moet deze aan de volgende eisen voldoen: 

  • Er is sprake van een zeer goed geïsoleerde woning
  • Gemiddeld wordt er door de woning net zoveel energie geproduceerd als gebruikt
  • Als verhuurder kun je aantonen dat de huurwoning voldoet aan de eisen voor een EPV
  • De woning heeft een zeer lage warmtevraag van minder dan 50kWh/m2 per jaar
  • Er wordt door de woning voldoende hulpenergie, ook wel Ehulp, opgewekt

Apex Investments herontwikkelt en transformeert bestaand (commercieel) onroerend goed om de vastgoedmarkt verder te verduurzamen. Hierdoor wordt het onnodig ontwikkelen (bouwen) van nieuw vastgoed voorkomen en kunnen we efficiënter omgaan met bestaand onroerend goed. Bekijk onze huidige projecten of neem contact met ons op als u vragen heeft.